Betingelser for brug af GodMail.dk

GodMail.dk er en tjeneste fra Good Media ApS, hvorefter man som bruger har mulighed for at sende og modtage e-mails via Internettet.

Derudover tjener en GodMail.dk e-mail også det formål at være et GodMail.dk Login. Det betyder, at du kan logge ind på forskellige services tilknyttet GodMail.dk ved at benytte dit GodMail.dk som login samt dit GodMail.dk kodeord.


1. Kontotyper

Du kan vælge mellem en gratis GodMail.dk-konto eller en af GodMails betalingskonti, herefter benævnt personlig GodMail-konto.

En gratis GodMail-konto er 100 % gratis og giver dig 50 MB diskplads. Har du valgt en gratis GodMail-konto og bruger du ikke din mailkonto i en periode på 90 sammenhængende dage, bliver din mailkonto automatisk slettet.

En personlig GodMail-konto giver dig, mod betaling, adgang til enten 1000 MB eller 5000 MB diskplads. Udover mere diskplads får du blandt andet også mulighed for at sende og modtage større og flere filer end med en almindelig gratis GodMail-konto. Endvidere vil din e-mail adresse blive reserveret i de 12 måneder dit abonnement løber, uanset hvor tit (eller sjældent) du benytter din GodMail-konto, ligesom prisen dækker en 12 måneders opgradering.

Køb af en personlig GodMail-konto forudsætter, at du køber direkte over Internettet, samt at du betaler med et af de i betalingsvinduet angivne betalingkorttyper (bl.a. Dankort, MasterCard, EuroCard eller Visa). Formidling af betalingen foregår via NETS, som automatisk trækker beløbet på dit betalingskort, når ordren effektueres.

Når du opretter og betaler et 12 måneders abonnement, køber du en tjenesteydelse. Du har adgang til din personlige GodMail-konto, så snart vi har registreret din betaling og sendt dig en bekræftelse herpå.


2. Fortrydelsesret

Fra tidspunktet, hvor kortbetalingen er gennemført har du 14 dages fortrydelsesret. I denne periode kan du via skriftlig henvendelse til GodMail.dk fortryde dit køb og få pengene retur. Din mailkonto vil samtidig blive nedgraderet til en gratis GodMail-konto.


3. Behandling af e-mails

Dine e-mails behandles fortroligt. Good Media ApS respekterer, at indholdet af dine e-mails er omfattet af brevhemmeligheden. Brevhemmeligheden vil alene blive brudt, såfremt dette er foreskrevet af lovgivningen, nødvendigt for at kunne supportere dig eller nødvendigt for driften af GodMail.dk. Dine e-mails vil ikke blive læst.

Good Media ApS forbeholder sig retten til at skaffe sig adgang til din post ved mistanke om lovovertrædelser, eksempelvis, men ikke begrænset til, opbevaring og distribution af børneporno og ulovligt salg af varer og tjenesteydelser. Good Media ApS vil i den forbindelse om nødvendigt foretage politianmeldelse med videregivelse af alle oplysninger uden yderligere varsel til dig.


4. Politik om uønskede mails

Good Media ApS forbyder brug af GodMail.dk til handlinger, der på nogen måde er forbundet med overførsel, distribution eller levering af uønskede masseforsendelser eller reklame e-mails (spam). Du må ikke bruge GodMail.dk til at sende spam. Du må heller ikke sende spam eller foranledige, at spam sendes til GodMail.dk eller andre GodMail.dk brugere.

Derudover må e-mails, der sendes eller foranlediges sendt til eller via GodMail.dk, ikke benytte eller indeholde ugyldige eller forfalskede brevhoveder, benytte eller indeholde ugyldige eller ikke-eksisterende domænenavne, på anden måde forvanske, skjule eller sløre oplysninger, der kan medvirke til at fastslå oprindelsesstedet eller overførselsvejen, benytte andre former for vildledende oplysninger vedrørende afsenderens identitet, benytte tredjeparts internetdomænenavn eller videresendes fra eller via tredjeparts udstyr uden tilladelse fra tredjepart, indeholde forkerte eller vildledende oplysninger i emnelinjen eller på anden måde indeholde forkerte eller vildledende oplysninger, tilsidesætte yderligere tekniske standarder, der beskrives herunder, på anden måde overtræde GodMail.dk betingelser og vilkår for anvendelse.

Good Media ApS godkender ikke indsamling af e-mail adresser eller andre oplysninger fra eller via GodMail.dk. Good Media ApS tillader eller godkender ikke, at andre benytter GodMail.dk til at indsamle, kompilere eller på anden måde indhente oplysninger om kunder eller abonnenter, herunder abonnenters e-mail adresser, som er fortrolige og tilhører Good Media ApS.

Good Media ApS tillader eller godkender ikke forsøg på at benytte GodMail.dk på en måde, der kan beskadige, ødelægge, overbelaste eller forringe dele af eller nogen af GodMail.dk’s services og tilbud eller forhindre andre brugere i at benytte og have glæde af dem.

Hvis Good Media ApS mener, at ikke-godkendt eller upassende brug af en GodMail.dk tjeneste finder sted, kan Good Media ApS uden varsel foretage handlinger, som Good Media ApS efter eget skøn finder passende, herunder blokering af meddelelser fra et bestemt internetdomæne eller en bestemt mail-server eller IP-adresse. Good Media ApS kan straks lukke adgang til services og tilbud på GodMail.dk, som Good Media ApS, efter eget skøn, mener sender eller på anden måde har tilknytning til e-mails, der overtræder denne politik.

Manglende håndhævelse af denne politik i hvert enkelt tilfælde betyder ikke, at Good Media ApS giver afkald på sine rettigheder. Ikke-godkendt brug af GodMail.dk’s services og tilbud i forbindelse med overførsel af uønskede e-mails, herunder overførsel af e-mails, der overtræder denne politik, kan medføre civil- eller strafferetlige sanktioner mod afsenderen og personer, der har hjulpet afsenderen.

Good Media ApS foretager ikke back-up af e-mails og indhold tilknyttet GodMail.dk. Good Media ApS påtager sig ikke noget ansvar for, at brugeren i kortere eller længere perioder ikke har adgang til sin GodMail.dk-konto, at e-mailbeskeder ikke afsendes rettidigt eller går tabt i forbindelse med afsendelsen, at e-mails lagrede i edb-systemer tilhørende Good Media ApS går tabt eller at andre data tilhørende brugeren mistes.


5. Diverse

I forbindelse med afgivelse af oplysninger afgiver man som bruger alene oplysninger, der opfylder formålet med den service, Good Media ApS leverer til dig.

GodMail.dk udbydes af MailCore ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR nr. DK33506600

Henvendelse og support kan ske på adressen http://godmail.zendesk.com.

Brug af mail på GodMail.dk er omfattet af de generelle betingelser for brugen af GodMail.dk, som kan læses herunder.

 

Generelle betingelser

Disse generelle betingelser for brug af GodMail.dk er gældende for alle brugere af GodMail.dk portalen.

Betingelserne omfatter ikke OFiR Job (www.job.ofir.dk). Der henvises her til særskilte betingelser på adressen www.job.ofir.dk.

Betingelserne omfatter ikke annoncører på GodMail.dk. Der henvises her til særskilte betingelser som kan rekvireres hos Good Media ApS ved at skrive til support@godmail.zendesk.dk.


1. Generelt om GodMail.dk

GodMail.dk portalen (indhold på GodMail.dk der ikke er relateret til jobannoncering og jobsøgning) er en webside ejet og drevet af selskabet GoodMedia.dk ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR nr. 21-59-94-09

Good Media ApS har siden 1999 drevet internet-baserede services og udviklet software løsninger og har sin virksomhed koncentreret omkring forretningsområderne portal og medie virksomhed.


2. Databeskyttelse

Good Media ApS lægger meget vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af GodMail.dk. Derfor er det af stor betydning for Good Media ApS, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af brugere til GodMail.dk, ikke kommer til andres kendskab. Good Media ApS gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

GodMail.dk opfylder lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger, ligesom GodMail.dk fra Datatilsynet har den nødvendige tilladelse som dataansvarlig. Dataansvarlig for GodMail.dk er Good Media ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR nr. 21-59-94-09. Databehandler er Good Media ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR nr. 21-59-94-09.
I forbindelse med visse services og tilbud benytter GodMail.dk andre virksomheder som samarbejdspartnere. Hvor dette er tilfældet, vil det fremgå i forbindelse med den enkelte service eller tilbud, såfremt det har betydning i forhold til, hvem der er ansvarlig for databeskyttelse og behandling af personoplysninger.


3. Brug af Cookies - Indsamling af personoplysninger

Good Media ApS indsamler på forskellig vis oplysninger om brugere i forbindelse med brug af GodMail.dk.

Der sker således en indsamling og registrering af personoplysninger, når en bruger vælger at tilmelde sig visse af GodMail.dk's services og tilbud.

For yderligere informationer om brug af cookies henvises der til vores særskilte cookiepolitik: Information om brug af cookie på GodMail.dk


4. Behandling af personoplysninger

Good Media ApS lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det.

Medmindre andet er angivet for en konkret service eller tilbud, vil alle afgivne oplysninger fra brugere på GodMail.dk alene blive behandlet af selskaber i Good Media ApS og North Media ApS. Du giver ved din afgivelse af oplysningerne samtykke til, at der indenfor selskaberne i Good Media ApS og North Media ApS må ske videregivelse af dine personoplysninger.

I forbindelse med visse services og tilbud, eksempelvis ved køb af en vare eller en tjenesteydelse, videregiver Good Media ApS dine oplysninger til sælgeren af den pågældende vare eller tjenesteydelse, da Good Media ApS for disse services alene videreformidler en kontakt til en udbyder. Denne videregivelse giver du dit samtykke til i forbindelse med din afgivelse af en ordre, der afgives direkte til den pågældende udbyder.

Herudover forbeholder Good Media ApS sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen, er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

Du har op til to gange årligt ret til skriftligt at anmode om at få indsigt i hvilke personoplysninger, Good Media ApS har registreret om dig. Du kan også til enhver tid få redigeret eller slettet i dine oplysninger ved brug af dit GodMail.dk Login. Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger skal rettes til Good Media ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR nr. 21-59-94-09, via kontaktformularen på GodMail.dk: http://godmail.zendesk.com.

Good Media ApS opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger.


5. GodMail.dk Login og kodeord

Når man opretter sig som bruger af en eller flere services og/eller tilbud på GodMail.dk, herunder oprettelse af en GodMail.dk Mailmailkonto, vælger man et GodMail.dk Login, som herefter skal benyttes, hvis man ønsker at logge på den pågældende service eller tilbud, herunder. Formålet med et GodMail.dk Login er at identificere dig som unik bruger, når du logger ind på GodMail.dk samt sikre, at du får en personlig oplevelse, når du anvender GodMail.dk.

Et GodMail.dk Login består af et unikt brugernavn (e-mailadresse), en adgangskode og en husketekst. E-mailadressen kan ikke ændres, mens adgangskode og husketekst kan ændres løbende.

En bruger er selv ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst GodMail.dk Login og adgangskode, som man modtager i forbindelse med GodMail.dk, og brugeren er forpligtet til straks at meddele Good Media ApS, hvis der sker misbrug eller er risiko for misbrug af brugerens GodMail.dk Login og kodeord. For at sikre sig mod eventuelt misbrug opfordrer Good Media ApS brugeren til at ændre sin adgangskode ofte, og helst en gang om måneden.

Good Media ApS er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse brugerens adgang til og anvendelse af et GodMail.dk Login og kodeord. I tilfælde heraf er Good Media ApS uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren skadesløsholder Good Media ApS for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et med GodMail.dk tilknyttet GodMail.dk Login og kodeord.


6. Annoncering

At drive GodMail.dk med dertil hørende gratis services og tilbud er omkostningskrævende. Derfor arbejder vi ud fra princippet "noget-for-noget".

Det er således en betingelse for at oprette sig som bruger af GodMail.dk (produkterne GodMail GRATIS konto og GodMail 100 MB konto), at man som bruger accepterer, at modtage annoncereklamer via e-mail, SMS og MMS fra Good Media ApS 's og North Media ApS’s annoncører.

Dine oplysninger vil udelukkende blive brugt til at målrette annonceringen overfor dig. Jo mere præcise dine oplysninger er, jo mere relevante annoncereklamer modtager du. Du kan altid ændre dine afgivne oplysninger.


7. Ansvarsfraskrivelse

Selvom Good Media ApS har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via GodMail.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, består der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Good Media ApS fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager Good Media ApS sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i edb-systemer tilhørende Good Media ApS.

GodMail.dk indeholder adskillige links til andre websider. Good Media ApS indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider, ligesom Good Media ApS ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra GodMail.dk sker formidling eller hvortil der linkes.

Indhold lagt af en bruger noget sted på GodMail.dk er alene den pågældende brugers ansvar og Good Media ApS påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold.

I forbindelse med services og tilbud, hvor brugere afgiver oplysninger til tredjepart, er Good Media ApS på ingen måde ansvarlig for denne tredjeparts datasikkerhed og/eller behandling af personoplysninger.

En bruger af GodMail.dk kan ikke gøre Good Media ApS ansvarlig for tab, der måtte følge af, at GodMail.dk opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud.

Good Media ApS er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus. Good Media ApS påtager sig intet ansvar for tab af data.


8. Tvister

Såfremt der mellem Good Media ApS og en bruger af GodMail.dk, herunder øvrige websider med relation til GodMail.dk, måtte opstå en tvist på baggrund af et af Good Media ApS's websider eller hertil relaterede forhold, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.


9. Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 17. februar 2014 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.


10. Kontakt til GodMail.dk

Der kan rettes kontakt til GodMail.dk ved at skrive til Good Media ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, Att: GodMail.dk

Support i forbindelse med brugen af de forskellige services og tilbud på GodMail.dk sker via menuerne support på den pågældende services eller tilbud. Henvendelser af generel karakter kan ske på adressen support@godmail.zendesk.com.

Der ydes desuden telefonisk support på tlf. 69 89 83 70 (alle hverdage mellem klokken 09:00 - 11:30) i forbindelse med brugen af services og tilbud på GodMail.dk.

GodStart.dk

GodStart.dk og GodMail.dk er ejet og drevet af:

MailCore ApS
CVR-nr. DK33506600

Kontakt GodMails kundeservice.

Læs også vores Cookie politik.