Hvad er egenkapital?

(Annonce)

Egenkapital er en virksomheds egen kapital. Det kan altså defineres som virksomhedens samlede aktiver, der ikke er blevet finansieret gennem udefrakommende kapital. Typisk vil egenkapitalen bestå af kapitalindskud fra virksomhedens ejere. Derudover kan den også bestå af optjent overskud fra selve driften af virksomheden.


Hvilke krav er der til egenkapitalens størrelse?


Hvis du har et selskab, er der en minimumsgrænse for, hvor lille din egenkapital må være. Hvis du ejer et anpartsselskab, er kapitalkravet mindst 40.000 kr. Og hvis du ejer et aktieselskab, er kapitalkravet mindst 400.000 kr. Hvis egenkapitalen kommer under 50% af minimumsgrænserne, anses det som et akut problem, der øjeblikkeligt skal håndteres. Skulle det ske, vil du som erhvervsdrivende modtage en henvendelse fra både virksomhedens revisor og Erhvervsstyrelsen. Derudover vil ledelsen også skulle redegøre i årsrapporten for, hvordan de har tænkt sig at reetablere den tabte egenkapital.


Undtagelsen er personligt ejede virksomheder


Hvis du har en personligt ejet virksomhed, såsom en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskaber, er du ikke underlagt noget minimumskrav til størrelsen på egenkapitalen. I disse virksomheder består egenkapitalen derfor kun af overførte resultater fra forgangne år. Derudover kan egenkapitalen også bestå af hævninger og indskud fra ejerens side.


Hvad består egenkapital af?


En virksomheds egenkapital består af fire forskellige punkter; opskrivninger, reserver/udbytte, startkapital og overført overskud. Opskrivning dækker over den værdistigning, der sker når et aktiv i virksomheden stiger i værdi. Reserver/udbytte er en form for reserver i selskabets økonomi, som ikke kommer fra hverken startkapital eller opskrivninger. Startkapital er den kapital, som ejeren anvender til at stifte selskabet. Overført overskud er, når en virksomhed har tjent flere penge, end den har brugt, og overfører overskuddet til næste års regnskab.


Egenkapitalens gearing


Egenkapitalens gearing er et nøgletal. Nøgletallet anvendes til at fortælle, hvor god en virksomheds kreditværdighed er. Nøgletallet beregnes ved at dividere en virksomheds fremmedkapital med dens egenkapital. Jo lavere en gearing, en virksomhed har, desto bedre er dens kreditværdighed. Det skyldes, at virksomheden i så fald vil være hovedsageligt finansieret via egenkapitalen. Hvis en virksomhed i stedet har en høj gearing, betyder det, at virksomheden primært er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. En høj gearing betyder, at virksomheden er mere sårbar. Men det er dog ikke nødvendigvis et svaghedstegn.


Egenkapitalforrentning


Et andet nøgletal er egenkapitalens forrentning. Dette tal angiver forrentningen af kapitalen, som ejerne har bundet i selskabet. Egenkapitalens forrentning skal helst være højere end renten, som ejerne af virksomheden kunne have fået, hvis de satte samme antal penge i banken. Ellers kan det ikke betale sig for dem at drive den pågældende virksomhed.