Sørg for sikkerhed omkring dine medarbejdere

At drive en virksomhed eller arbejdsplads handler naturligvis først og fremmest om at nå nogle mål. For de flestes vedkommende er omsætningen den drivkraft, der i høj grad styrer, hvordan man gør tingene. Men selvom det er det primære fokus, så er det bestemt ikke det eneste, du skal have øje for. For det er også vigtigt, at du værner om dine medarbejdere og deres sikkerhed. Især på arbejdspladser med visse risici, skal sikkerheden vægtes højt.


Sikkerhed omkring kemi


Hvis dine medarbejdere eksempelvis arbejder med farlige kemiske stoffer, så skal alt være sikkert. Det kan selvfølgelig have store konsekvenser, hvis noget går galt. Men derudover er det også bare vigtigt, at dine medarbejdere føler sig trygge i arbejdet.


På arbejdspladser med farlig kemi vælger mange at få lavet en arbejdspladsbrugsanvisning. Ideen med en arbejdspladsbrugsanvisning eller APB er at klæde dine medarbejdere på til arbejdet. Det skal lære dem at håndtere de kemiske og farlige stoffer korrekt.


En APB var før i tiden lovpligtig, men det er den faktisk ikke længere. I stedet siger loven blot, at du skal have en kemisk risikovurdering. Men alligevel vælger mange at få en APB.


Sikkerhed med arbejde over jorden


Hvis dine medarbejdere skal udføre arbejde over jorden – altså i en vis højde, skal du også sørge for deres sikkerhed her. For igen kan der være risici ved det. Og igen er det også blot vigtigt, at dine medarbejdere føler sig trygge.


Til denne form for arbejde er det vigtigt med godt sikkerhedsværn. Det kan du få i form af gelænder og rækværk.


For at sikre dine medarbejdere bedst muligt er det desuden en god idé at tjekke disse sikkerhedsinstanser løbende. Du kan med fordel tjekke, at alt sidder fast, og at intet er slidt. Så løber du ingen risiko.


Sikkerhed i tilfælde af brand


Enhver arbejdsplads kan det desuden have en vis risiko for brand. Derfor er også dette noget, som alle vil være nødt til at tage stilling til.


For det første er der selvfølgelig nogle klare regler omkring brandsikkerhed. Det er blandt andet lovpligtigt at få lavet kontrol af brandsikkerheden.


Derudover er der dog også mange ting, du med fordel selv kan vælge at gøre.


Endelig er det vigtigt, at dine medarbejdere er klar over, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Der skal være klare evakueringsplaner, og du skal sørge for, at alle medarbejdere er sat ind i dem.